Behandeling

In mijn praktijk maak ik gebruik van kennis uit de orthomoleculaire geneeskunde en de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI), vandaar orthomoleculair kPNI-therapeut. Ook pas ik kennis van het auto-immuun protocol (AIP; ook wel auto-immuun paleo genoemd) toe (bij auto-immuunziekten). Ik leg je graag uit wat dit allemaal inhoudt.

Orthomoleculaire geneeskunde

‘Orthos’ betekent juist en ‘moleculair’ verwijst naar de stoffen waaruit het lichaam is opgebouwd en die het lichaam nodig heeft om processen goed uit te voeren.

De basis van orthomoleculaire geneeskunde is de reguliere medische kennis in combinatie met kennis uit de voedingswetenschap. Orthomoleculaire geneeskunde gaat over het behouden en/of optimaliseren van de gezondheid door inzet van optimale doseringen van voedingsstoffen (vitamines, mineralen, vetzuren, aminozuren). De kennis en toepassing is veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Voedingsstoffen zijn nodig voor de opbouw en het functioneren van het lichaam. Wanneer er een tekort aan één of meerdere voedingsstoffen ontstaat leidt dat tot een verminderde functie van organen. Als gevolg ontstaan klachten. Door het tekort aan te vullen verminderen of verdwijnen de klachten.

Een orthomoleculaire behandeling is geschikt voor chronische klachten en ziekten. Zo’n behandeling bestaat met name uit advies over voeding en supplementen om tekorten aan te vullen. Daarnaast speelt beweging ook een belangrijke rol binnen de behandeling.

 

Auto-immuun protocol (AIP, ook wel auto-immuun paleo)

Het AIP is een protocol dat speciaal ontwikkeld is om symptomen bij auto-immuunziekten te verlichten, waardoor de levenskwaliteit en het geluk toeneemt. AIP is een effectief protocol dat mensen met auto-immuunziekten helpt de belangrijkste onderliggende factoren te overwinnen die herstel voorkomen: ontsteking, lekkende darm, hormonale verstoringen, een verstoorde bloedsuikerspiegel, verminderde hersenfunctie, tekort aan vitamines en mineralen en ontregeling van het immuunsysteem.

Eigenlijk kan het AIP ook worden toegepast bij andere klachten die met het immuunsysteem te maken hebben, zoals intoleranties, allergieën, hooikoorts en eczeem. Loren Cordain (PhD), Datis Kharrazian (PhD), Chris Kresser, Sarah Ballantyne (PhD), Mickey Trescott en Angie Alt zijn de grondleggers van AIP. Het auto-immuun protocol richt zich op:

 • een goede nachtrust
 • voldoende beweging
 • voldoende ontspanning
 • het onderhouden van sociale contacten
 • het verminderen van de blootstelling aan chemicaliën/giftige stoffen
 • het ondersteunen van het immuunsysteem / bestrijden van ziekteverwekkers (indien aanwezig)
 • het aanvullen van voedingstekorten
 • voeding die rijk is aan voedingsstoffen en die het immuunsysteem zo min mogelijk belast

Het AIP dieet is een eliminatie-provocatie dieet, waarbij in eerste instantie (tijdelijk) alle voedingsmiddelen worden vermeden waarvan bekend is dat zij een immuunreactie kunnen uitlokken (granen, nachtschades, peulvruchten, noten, zaden, koffie, chocolade, eieren en zuivelproducten). Je kunt het AIP dieet zien als een gespecialiseerde vorm van Paleo (oervoeding).

Zodra de klachten flink afgenomen of verdwenen zijn (vaak na ongeveer 3 maanden) kan men beginnen met het herintroduceren van bepaalde voedingsmiddelen. Dit gebeurt één voor één en in een vooraf bepaalde volgorde. Het doel hiervan is om te achterhalen welke voedingsmiddelen problematisch voor jou zijn en welke niet. De problematische voeding kun je vervolgens het best blijven vermijden, terwijl je alle niet-problematische voedingsmiddelen weer kunt gaan eten.

Het AIP is een veelbelovende aanpak. Wereldwijd hebben al veel mensen met auto-immuunziekten baat gehad bij het toepassen van AIP (ervaringen kun je via Google vinden). Daarnaast zijn er inmiddels ook een aantal wetenschappelijke publicaties die op positieve effecten wijzen van AIP en soortgelijke protocollen bij multiple sclerose (MS)[1], [2] ontstekingsziekten van de darmen (Crohn en Colitis) [3], [4] en de ziekte van Hashimoto[5].

Het is niet voor iedereen nodig om het AIP voor 100 procent te volgen. Hoe strikt jij je eraan moet houden is afhankelijk van de ernst van je klachten en jouw doel. Meestal werken we in stappen naar het AIP toe. Sommige mensen bereiken al voldoende effect bij alleen het vermijden van gluten en zuivel, terwijl andere mensen meer voedingsmiddelen moeten vermijden om een vermindering van klachten te merken. Door stap voor stap richting het AIP toe te werken komen we er vanzelf achter hoe ver je moet gaan.

kPNI

kPNI staat voor klinische Psycho-Neuro-Immunologie[1], een jonge wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van de samenhang tussen de psyche (gedachtes en gevoelens), het zenuwstelsel en het immuunsysteem. PNI had eigenlijk net zo goed Psycho-Neuro-Endocrino-Socio-Musculo-Immunologie kunnen heten, aangezien alle systemen in het lichaam met elkaar samenwerken. Maar om het nog een beetje uitspreekbaar te houden noemen we het simpelweg PNI.  In de loop der jaren is deze wetenschap praktisch gemaakt, zodat we deze kennis in de praktijk kunnen gebruiken.[2] Vandaar het woord ‘klinisch’ voor de PNI.

PNI, Psycho-Neuro-Immunologie

kPNI is dus de praktische toepassing van de wetenschap die zich bezig houdt met de wisselwerking tussen alle verschillende systemen (o.a. de psyche, het zenuwstelsel, het hormonale stelsel, het immuunsysteem) en de invloed hiervan op de gezondheid.

Alles is met elkaar verbonden

De kPNI gaat er vanuit dat alle systemen met elkaar verbonden zijn en dat een verstoorde functie van het ene systeem gegarandeerd leidt tot een verstoring in andere systemen. Om erachter te komen waar de oorzaak van de klachten ligt is het belangrijk om alles in één geheel te bekijken. Ooit keken geneeskundigen op die manier naar klachten, maar na verloop van tijd zijn er in de reguliere geneeskunde specialisaties ontstaan (psycholoog, neuroloog, endocrinoloog, immunoloog, cardioloog etc.). Hierdoor zijn geneeskundigen expert op één gebied geworden en zijn zij niet meer in staat om het geheel te zien en de verbinding tussen alle systemen.

Dit heeft ertoe geleid dat men bijvoorbeeld bij een depressie alleen naar het hoofd (psyche) kijkt en niet naar de rest van het lichaam. Hierdoor is het bijna onmogelijk om de oorzaak van de depressie te achterhalen. Een depressie wordt namelijk niet altijd alleen door psychische factoren veroorzaakt. Vaak ontstaat een depressie als gevolg van ontsteking door een ‘lekkende darm’ en een verkeerde samenstelling van darmbacteriën. De darmen en hersenen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. In veel gevallen is een depressie eigenlijk een darmprobleem. En als je de darmfunctie herstelt vermindert of verdwijnt de depressiviteit.

Een ander voorbeeld is de ziekte van Hashimoto. Bij Hashimoto wordt de schildklier door het immuunsysteem aangevallen, waardoor schade ontstaat. Hierdoor neemt de schildklierfunctie af en wordt er minder schildklierhormoon geproduceerd. Uiteindelijk kan er een tekort aan schildklierhormoon ontstaan, waardoor klachten optreden. De reguliere oplossing is het aanvullen van schildklierhormoon. Verder wordt er niet naar gekeken waardoor het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Als je snapt hoe alles met elkaar verbonden is kun je erachter komen waardoor het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Het immuunsysteem wordt onder andere op een negatieve manier beïnvloed door voedingstekorten, chronische stress, blootstelling aan bepaalde voedingsmiddelen en gifstoffen, een verkeerde samenstelling van darmbacteriën en een ‘lekkende darm’. Het aanpakken van de oorzaak leidt tot een vermindering van klachten.

In de reguliere geneeskunde zijn specialisaties ontstaan, waarbij men naar slechts één deel van het lichaam kijkt. De kPNI heeft deze specialisaties weer teruggebracht naar één geheel, waarbij alles in samenhang wordt bekeken. Zo wordt er bij een depressie niet alleen naar de hersenen gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar de darmfunctie. Hierdoor komt de echte oorzaak van de klachten eerder aan het licht.

Onderstaande afbeelding geeft factoren weer die allemaal invloed op de gezondheid hebben.

factoren die gezondheid beïnvloeden

De evolutie als basis

De huidige mens is het product van miljoenen jaren evolutie. kPNI ziet de evolutionaire biologie als basis voor de ontwikkeling van diagnostische middelen en behandelingen. Geneeskunde is gebaseerd op biologie en dat is vervolgens weer gebaseerd op de evolutie. Zonder kennis van de evolutie is het onmogelijk om de oorzaak van ziekten effectief aan te pakken.

Energie is de drijfveer achter evolutie. Een tekort aan energie door een verstoorde energieverdeling binnen het lichaam speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van chronische klachten. Een tekort aan energie in een bepaald lichaamsdeel leidt namelijk tot een verminderde functie en klachten. Het herstellen van de energieverdeling in het lichaam speelt daarom een hoofdrol binnen de kPNI.

De echte oorzaak

Bij kPNI staat het opsporen van verstoorde werkingsmechanismen (lichaamsfuncties) centraal. Verstoorde werkingsmechanismen zijn namelijk de echte oorzaak van klachten. Als je deze verstoorde mechanismen hebt gevonden en die zo goed mogelijk oplost hoef je daarna niet meer jarenlang een behandeling te blijven volgen. Het probleem is dan namelijk (deels) opgelost en de klachten zullen daardoor verminderen of zelfs verdwijnen. Een kPNI behandeling is gericht op het oplossen van verstoorde werkingsmechanismen door middel van voeding, beweging, gedragstherapie en supplementen.

Om de oorzaak van de klachten te achterhalen kan gebruik worden gemaakt van de volgende ‘tools’.

Tijdlijn (geschiedenis)

Tijdens het consult worden alle belangrijke gebeurtenissen in kaart gebracht. Van het heden tot aan de geboorte en zelfs de periode waarin jij nog in de buik van je moeder zat. Dit geeft inzicht in lichaamsfuncties die in de loop der tijd verstoord zijn geraakt (de zogenoemde werkingsmechanismen).

De ziektefilm

Op basis van de tijdlijn wordt de ziektefilm in kaart gebracht. Dit is een weergave van alle verstoorde werkingsmechanismen die uiteindelijk tot de ontwikkeling van de klachten hebben geleid.

Vijf componenten

Chronische klachten bestaan meestal uit de volgende vijf componenten:[3]

 1. Fysiologie (zichtbare deel van een ziekte: o.a. verstoorde bloedwaarden, huidveranderingen, spierspanning, bloeddruk, lichaamstemperatuur)
 2. Cognitief (gedachten)
 3. Emotioneel (emoties)
 4. Sociaal (sociale leven)
 5. Seksueel (seksuele leven)

Door het in kaart brengen van deze componenten komen we erachter op welke vlakken de grootste problemen zitten. Ook brengt het behandelmogelijkheden naar voren.

Bloedonderzoek en speekselonderzoek

Indien nodig/gewenst kan ik bloedonderzoek voor je aanvragen. Dit bepalen we samen tijdens het consult. Ik kan de o.a. volgende waarden aanvragen:

 • Ontstekingswaarden (hs-CRP, ferritine, urinezuur)
 • Cholesterol (totaal cholesterol, LDL, HDL, triglyceriden)
 • Schildklierfunctie (TSH, fT4, fT3, rT3, anti-TPO, anti-Tg, TSH-receptor antistoffen)
 • Nierfunctie (GFR, creatinine)
 • Leverfunctie (Gamma-GT, ALAT)
 • Pancreasfunctie (insuline, glucose, HOMA-index)
 • Vitamines (vitamine D, B6, foliumzuur, B12)
 • Mineralen (selenium, zink, ijzerstatus: ferritine, Hb, MCV)
 • Omega 3-index
 • Cortisol dagprofiel (in speeksel gemeten)

Een aantal dagen na aanvraag krijg je een pakketje met bloedbuisjes en een brief opgestuurd. In de brief staat bij welk officieel prikpunt (bij jou in de buurt) je bloed kunt laten prikken. Ongeveer 2 weken later krijg ik de uitslagen binnen. Deze ontvang je vervolgens via de mail met bijbehorend advies.

Deep learning (begrijpen hoe het zit)

Bij een kPNI consult speelt deep learning een belangrijke rol. Er wordt ruim de tijd genomen om met behulp van tekeningen tot in detail uit te leggen hoe lichaamsfuncties werken, waardoor zij verstoord worden en hoe je ze weer kunt herstellen. Dit is een belangrijk aspect van het consult, want als je snapt ‘hoe’ en ‘waarom’ functies verstoord raken en ‘hoe’ je ze weer kunt herstellen, kun je er iets aan doen. Ook zorgt het ervoor dat je gemakkelijker je gedrag kunt veranderen als je het ‘hoe’ en ‘waarom’ snapt.

Oplossingsgerichte behandeling

Het lichaam kan zichzelf genezen, maar dan heeft het wel de juiste middelen nodig. Denk hierbij aan voedingsstoffen (vitamines, mineralen, vettenzuren, eiwitten), water, beweging, zonlicht, liefde, ontspanning, voldoende slaap, voldoende uitdagingen in het leven, een levensdoel, sociaal contact en fysiek (huid-op-huid) contact. Door tekorten op deze gebieden op te lossen pak je de echte oorzaak van je klachten aan, waardoor klachten zullen verminderen of verdwijnen. Een kPNI behandeling richt zich dus op het (zo goed als mogelijk) oplossen van de oorzaak en niet simpelweg op het bestrijden van symptomen.

Orthomoleculair kPNI-therapeut (leefstijlgeneeskunde)

In mijn praktijk gebruik ik kennis uit zowel de orthomoleculaire geneeskunde als de kPNI. Ook pas ik de kennis van het auto-immuun protocol (AIP) toe (bij auto-immuunziekten). Mijn behandeling bestaat uit leefstijladviezen in combinatie met supplementen. Daarom zou je het ook wel leefstijlgeneeskunde kunnen noemen. Mijn behandeling is vooral geschikt voor mensen met chronische klachten, auto-immuunziekten en vage klachten. Chronische gezondheidsproblemen worden namelijk bijna altijd (mede) door leefstijlfactoren veroorzaakt en in stand gehouden. Het veranderen van de leefstijl leidt in veel gevallen tot verlichting en soms zelfs tot verdwijning van symptomen, waardoor cliënten meer uit hun leven kunnen halen en gelukkiger zijn. Door de juiste leefstijlaanpassingen door te voeren worden verstoorde functies namelijk (deels) opgelost.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Tijdens het eerste consult neem ik ruim de tijd om samen met jou op zoek te gaan naar de oorzaak van jouw symptomen. Hierbij kan ik gebruik maken van onderstaande methoden (dit verschilt per cliënt; sommige methoden zijn niet nodig):

1. Tijdlijn

We brengen samen jouw geschiedenis in kaart. Van het heden tot aan de geboorte en zelfs tot de tijd dat je nog in de buik van je moeder zat. Want ook gebeurtenissen tijdens de zwangerschap je moeder (o.a. stress, voedingstekorten, roken) hebben invloed op jouw gezondheid later in het leven.

2. De ziektefilm

Na het in kaart brengen van de tijdlijn kijken we welke functies (werkingsmechanismen) er in de loop van de tijd verstoord zijn geraakt die uiteindelijk tot de klachten hebben geleid (de zogenoemde ziektefilm). Hierbij maak ik eventueel gebruik van (wetenschappelijke) vragenlijsten en bloedonderzoek.

3. Vijf componenten

Als we de tijdlijn en ziektefilm duidelijk in beeld hebben, brengen we indien nodig de vijf componenten (fysiologie, cognitief, emotioneel, sociaal en seksueel) in kaart. Hierdoor komen behandelmogelijkheden naar voren.

Wanneer bovenstaande voldoende in kaart is gebracht maken we samen een plan van aanpak om de verstoorde functies te verbeteren. Hierbij houden we rekening met jouw persoonlijke situatie en met wat voor jou haalbaar is. Samen maken we een duidelijk stappenplan. Belangrijk is om te beseffen dat iedere kleine stap een stap richting een betere gezondheid is. Je hoeft dus niet per se direct radicaal te veranderen.

4. Bloed- en speekselonderzoek

Indien gewenst/nodig kan ik bloed en/of speekselonderzoek voor je aanvragen (zie hierboven welke waarden). Dit bepalen we samen tijdens het consult.

Wat krijg je?

Afhankelijk van jouw situatie en verstoorde functies krijg je advies over:

 • voeding (wat je beter wel en niet kunt eten; hoe je dat doet; wanneer je het best kunt eten; hoe vaak je het best kunt eten)
 • beweging (hoe je beweging als ‘medicijn’ kunt inzetten)
 • stressreductie (welke bewezen ontspanningstechnieken jouw stress-systeem tot rust brengen, waardoor herstel wordt bevorderd)
 • bioritme (hoe je het kunt herstellen en beter kunt slapen)
 • supplementen (welke supplementen het herstel kunnen ondersteunen)
 • ademhalingstechnieken (hoe je ademhaling als ‘medicijn’ kunt inzetten)

De adviezen ontvang je na het consult via de mail. Hierdoor kun je tijdens het consult ontspannen zitten en luisteren. In het adviesdocument lees je ook precies welke supplementen ik aanraad, waar je die kunt aanschaffen, welke dosering je kunt nemen en wanneer je het kunt innemen.

Tijdens het consult leg ik veel dingen uit (waaronder de verstoorde werkingsmechanismen en de oorzaken daarvan). Hier maak ik ook tekeningen bij die je mee naar huis krijgt, zodat je het thuis nog eens op je gemak kunt bekijken.

Daarnaast krijg je indien gewenst:

 • recepten
 • gezonde productlijst
 • voedingslijst met alle voeding die je kunt eten

Welke effecten mag je verwachten?

Ik ben geen tovenaar. Ook heb ik geen wonderpil voor je. En helaas kan ik niets garanderen (net als andere therapeuten en artsen). Het is lastig om te voorspellen wat het effect op jouw klachten zal zijn. Wel kan ik uit ervaring zeggen dat bij veel van mijn cliënten de klachten verminderen en in sommige gevallen zelfs helemaal verdwijnen. Het succes van mijn aanpak is grotendeels afhankelijk van jouw inzet (opvolging van adviezen).

Vaak zijn er meerdere mechanismen verstoord, die één voor één hersteld moeten worden. Dit betekent dat er meestal meerdere consulten nodig zijn. Meestal komen cliënten twee tot vijf keer. Wel merken veel cliënten na één consult al positieve effecten zoals:

 • meer energie
 • minder pijn
 • minder ontstekingen
 • vermindering van vetmassa
 • betere bloedwaarden (bijvoorbeeld schildklierhormoon, antistoffen, vitamines, mineralen en omega 3-vetzuren)
 • een betere nachtrust (beter inslapen en doorslapen en met meer energie wakker worden)
 • meer rust
 • een mooiere huid
 • betere haarkwaliteit
 • een betere spijsvertering (minder winderigheid, opgeblazenheid, betere structuur van ontlasting, minder last van brandend maagzuur en intoleranties)
 • betere mondgezondheid (geen bloedend tandvlees)

**Klik hier om een aantal succesverhalen van mijn patiënten op mijn website te lezen. En klik hier om een aantal Google Reviews te lezen.**

Voor wie is mijn behandeling geschikt?

In mijn praktijk gebruik ik leefstijl als ‘medicijn’. Dit betekent dat het veranderen van de leefstijl een belangrijke rol speelt binnen de behandeling. Mijn aanpak is geschikt voor mensen die de echte oorzaak van hun klachten willen aanpakken en daarvoor ook bereid zijn om hun leefstijl (stapsgewijs)  aan te passen. Hierbij kun je denken aan veranderingen in het voedingspatroon, bewegingspatroon, slaappatroon en ontspanningspatroon.

Mijn aanpak is met name geschikt voor klachten die gerelateerd zijn aan het immuunsysteem, zoals:

 • ziekte van Hashimoto
 • ziekte van Graves
 • multiple sclerose (MS)
 • reumatoïde artritis
 • diabetes type 1
 • coeliakie
 • ziekte van Crohn
 • colitis ulcerosa
 • voedingsintoleranties
 • chronische ontstekingen
 • hooikoorts
 • eczeem

Mijn aanpak is geschikt voor:

 • kinderen (vanaf 1 jaar)
 • volwassenen

Hoe lang duurt een consult en wat zijn de kosten?

Zie de pagina ‘tarieven‘ voor de actuele duur en kosten van een eerste consult en vervolg consulten.

Hoeveel consulten zijn er nodig?

Hoeveel consulten er nodig zijn hangt van je doel af. Meestal merken mensen na één consult al een positief effect (vermindering van symptomen), maar om chronische klachten goed aan te pakken en de oorzaak zo goed mogelijk op te lossen zijn vaak meerdere consulten nodig. Hieronder vind je een schatting van het aantal benodigde consulten:

 • Algemeen: 1-3 consulten
 • Auto-immuunziekten: 3-5 consulten

Vervolgconsulten vinden meestal binnen 4 tot 8 weken plaats.

Kan een consult ook op afstand?

Ja, een consult kan prima via Skype plaatsvinden. Dit is ideaal voor mensen die ver weg wonen (bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland of in het buitenland). Via Skype kan ik ook mijn beeldscherm met je delen, waardoor ik je het een en ander kan laten zien.

Kan ik na het consult vragen via de mail stellen?

Ja, na het consult kun je eventuele vragen via de mail stellen. Zie ‘tarieven’ voor meer info hierover.

Is telefonisch contact mogelijk?

Nee, telefonisch contact is niet mogelijk. Alle communicatie buiten de consulten om vindt alleen via de mail plaats, want dan kan alles direct in jouw dossier opgeslagen worden.

Ben je klaar om aan de slag te gaan?

Als je er klaar voor bent kan ik jou helpen bij het opsporen van de oorzaak van jouw klachten. Samen kunnen we vervolgens een plan van aanpak maken, waarmee je direct aan de slag kunt. Een plan dat voor jou haalbaar is.

Interesse? Klik op onderstaande knop om direct een consult aan te vragen.

Consult aanvragen

Ik zal je zo snel mogelijk inplannen.

Eerst meer weten over mijn visie op leefstijl en klachten?

In mijn e-book ‘De basis van herstel en een goede gezondheid’ kun je uitgebreid lezen over mijn visie op leefstijl, gezondheid en klachten. Er staan meer dan 50 praktische tips in waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Je kunt het e-book hieronder gratis downloaden. Omdat ik deze informatie zo belangrijk vind en het voor iedereen beschikbaar moet zijn bied ik het gratis aan. Help jij mij met het verspreiden van deze waardevolle informatie? Ik zou het waarderen als je dit e-book of deze pagina  met jouw vrienden op Facebook en Linkedin wilt delen. Zo kunnen we samen meer bewustzijn rondom de kracht van leefstijl creëren.  Alvast bedankt!

De basis van herstel (incl. >50 tips)E-book

De basis van herstel (incl. >50 tips)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bronnen & aanvullende info
[1] Bisht B, et al. “A multimodal intervention for patients with secondary progressive multiple sclerosis: feasibility and effect on fatigue.” J Altern Complement Med. 2014 May;20(5):347-55.
[2] Lee JE, et al. “A Multimodal, Nonpharmacologic Intervention Improves Mood and Cognitive Function in People with Multiple Sclerosis.” J Am Coll Nutr. 2017 Mar-Apr;36(3):150-168.
[3] Konijeti, G. G., Kim, N., Lewis, J. D., Groven, S., Chandrasekaran, A., Grandhe, S., … & Molparia, B. (2017). Efficacy of the autoimmune protocol diet for inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel diseases, 23(11), 2054-2060.
[4] Chandrasekaran, A., Groven, S., Lewis, J. D., Levy, S. S., Diamant, C., Singh, E., & Konijeti, G. G. (2019). An Autoimmune Protocol Diet Improves Patient-Reported Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease. Crohn’s & Colitis 360.
[5] Abbott, R. D., Sadowski, A., & Alt, A. G. (2019). Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet as Part of a Multi-disciplinary, Supported Lifestyle Intervention for Hashimoto’s Thyroiditis.
[6] Robert Ader (psycholoog), Nicholas Cohen (immunoloog) en David Felten (neurowetenschapper) waren de eerste wetenschappers die duidelijk maakten dat er interactie bestaat tussen de psyche, het zenuwstelsel en het immuunsysteem en zijn dan ook de grondleggers van de psycho-neuro-immunologie.
[7] Dr. Leo Pruimboom is de grondlegger van de kPNI.
[8] Dr. Leo Pruimboom & Daniel Reheis (2019). Word weer mens: de terugkeer van de homo sapiens.
Mindset

Mindset

Verandering begint bij het helder hebben van jouw doel(en) en beweegredenen. Wat wil jij precies bereiken en waarom? Door jouw doel(en) en beweegredenen in kaart te brengen kan jij makkelijker veranderingen doorvoeren en volhouden.

Maak afspraak
Voeding & suppletie

Voeding & suppletie

Voeding die het best bij jou past. Maar ook het juiste aantal eet- en drinkmomenten die jij op een dag hebt. Daarnaast worden supplementen ingezet om tekorten aan te vullen of om tijdelijk symptomen te bestrijden.

Bekijk artikel Maak afspraak
Beweging

Beweging

Beweging heeft veel invloed op jouw welzijn. Verbeter jouw gezondheid door de juiste beweging op het juiste moment uit te voeren.

Bekijk artikel Maak afspraak
Stressreductie

Stressreductie

Jouw lichaam kan pas herstellen als jij ontspannen bent. Ook maakt een ontspannen toestand het makkelijker om veranderingen in jouw leefstijl door te voeren.

Bekijk artikel Maak afspraak
Bioritme

Bioritme

Het herstellen van jouw biologische klok is de eerste stap naar herstel. Herstel jouw bioritme door de verstorende factoren weg te nemen of te beperken.

Maak afspraak
Sociaal gedrag

Sociaal gedrag

De mens is een sociaal dier. Sociale interactie met mensen (maar ook met dieren) en huid op huid contact is essentieel voor een goede gezondheid.

Maak afspraak
Indien nodig maak ik gebruik van bloedonderzoek Ik ben gecertificeerd voor het interpreteren van bloeduitslagen