Iatrogene hyperthyreoïdie

Iatrogene hyperthyreoïdie is een situatie waarbij de schildklier te veel schildklierhormonen aanmaakt als gevolg van medische handelingen. Oorzaken van iatrogene hyperthyreoïdie zijn het gebruik van lithium, jodiumhoudende contrastmiddelen of jodiumhoudende medicatie zoals amiodaron.[1]

Bronnen
[1] https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-schildklieraandoeningen#idp26273136
Terug naar kennisbank overzicht