Postpartum thyreoïditis

Postpartum thyreoïditis is een ontsteking van de schildklier die binnen één jaar na de bevalling optreedt. Het komt bij ongeveer 7 procent van de bevallen vrouwen voor en geneest spontaan.

Er zijn drie vormen:

  1. Hyperthyreoïdie gevolgd door hypothyreoïdie die vanzelf herstelt.
  2. Alleen hyperthyreoïdie die vanzelf herstelt.
  3. Alleen hypothyreoïdie die vanzelf herstelt.

Postpartum thyreoïditis geneest meestal vanzelf binnen een half jaar, waardoor er geen behandeling nodig is. 25 tot 50 procent van de vrouwen die deze aandoening hebben doorgemaakt ontwikkelen in de jaren erna hypothyreoïdie.

Terug naar kennisbank overzicht