Calcitonine

Calcitonine is een hormoon dat door de schildklier geproduceerd wordt. Vroeger dacht men dat het door de bijschildklieren geproduceerd werd, maar dit bleek niet zo te zijn.

Wat doet calcitonine in het lichaam?

Calcitonine remt de afbraak van botweefsel en speelt een rol bij de calciumhuishouding in het bloed. De productie en vrijgave van calcitonine wordt gestimuleerd door hoge calciumconcentraties in het bloed. Deze hoge calciumconcentraties kunnen onder andere het gevolg zijn van het afsterven van botweefsel door osteoporose (botontkalking). Calcitonine is de tegenhanger van het parathormoon (PTH). Waar PTH de calciumspiegel in het bloed verhoogt, verlaagt  calcitonine de calciumspiegel in het bloed juist.

Terug naar kennisbank overzicht