Krop

Krop, ook wel struma genoemd, is een vergroting van de schildklier. Dit is zichtbaar en/of voelbaar als een zwelling in de hals. Krop kan diffuus (egaal) of nodulair (knobbelig) zijn. Als er meerdere knobbels aanwezig zijn wordt het multinodulair genoemd.

Oorzaken van krop zijn: de puberteit, zwangerschap, jodiumtekort, emoties, thiocyanaat en medicijnen zoals schildklierremmende middelen en lithium.

Klachten die bij krop voorkomen zijn: gevoel van druk op de hals, gevoel van brok in de keel, moeite met slikken, gezwollen hals en een toename van slijmproductie in de keel.

Krop kan gepaard gaan met hypothyreoïdie (trage schildklier), hyperthyreoïdie (snelle schildklier) of met euthyreoïdie (normale schildklierwerking).

De diagnose krop wordt gesteld aan de hand van symptomen, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en eventueel een punctie van de schildkliernodus (zwelling in de schildklier) of cyste.

Terug naar kennisbank overzicht