Terug

Iatrogene hyperthyreoïdie

Terug naar overzicht

Iatrogene hyperthyreoïdie is een situatie waarbij de schildklier te veel schildklierhormonen aanmaakt als gevolg van medische handelingen. Oorzaken van iatrogene hyperthyreoïdie zijn het gebruik van lithium, jodiumhoudende contrastmiddelen of jodiumhoudende medicatie zoals amiodaron.[1]

Bronnen
[1] https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-schildklieraandoeningen#idp26273136

Gerelateerde begrippen

Thyreoïd blokkerende immunoglobuline (TBI) Ferritine Echografie (Echo) Euthyreoïdie Hyperparathyreoïdie TSH-receptor antistoffen

Maak een afspraak

Afspraak maken Voor een eerste consult of vervolgconsult