Klachtenregelement (Wkggz)

Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) – KAB

Informatie t.b.v. patiënten

De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden.

Met het in werking treden van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 is de klachtenafhandeling van het wettelijk recht dat de patiënt heeft, veranderd. Onder het kopje “heb je klachten” vind je de huidige werkwijze van de klachtenafhandeling.

Heb je klachten?

Heb je klachten over het handelen van jouw therapeut, houdt deze zich naar jouw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kun je een klacht indienen. Jouw klacht dien je in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan je helpen jouw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met jou een afspraak over de vervolgstappen.

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris je naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Adressen

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vind je informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. Zie: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen
Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kun je kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg
De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is: https://www.igj.nl/ 
De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ 

MBOG
Hogelanden W.Z. 5
3552 AB UTRECHT
Tel. 030 8891815
secretariaat@mbog.nl

KAB
Postbus 2122
6020 AC BUDEL
Tel. 0495 499585
kab@kab-klachten.nl