Wat is orthomoleculaire geneeskunde en kPNI? (en hoe ik jou kan helpen)

In mijn praktijk maak ik gebruik van kennis uit de orthomoleculaire geneeskunde en de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI). Ik leg je graag uit wat dit inhoudt.

Orthomoleculaire geneeskunde

‘Orthos’ betekent juist en ‘moleculair’ verwijst naar de stoffen waaruit het lichaam is opgebouwd en die het lichaam nodig heeft om processen goed uit te voeren.

De basis van orthomoleculaire geneeskunde is de reguliere medische kennis in combinatie met kennis uit de voedingswetenschap. Orthomoleculaire geneeskunde gaat over het behouden en/of optimaliseren van de gezondheid door inzet van optimale doseringen van voedingsstoffen (vitamines, mineralen, vetzuren, aminozuren). De kennis en toepassing is veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Voedingsstoffen zijn nodig voor de opbouw en het functioneren van het lichaam. Wanneer er een tekort aan één of meerdere voedingsstoffen ontstaat leidt dat tot een verminderde functie van organen. Als gevolg ontstaan klachten. Door het tekort aan te vullen verminderen of verdwijnen de klachten.

Een orthomoleculaire behandeling is geschikt voor chronische klachten en ziekten. Zo’n behandeling bestaat met name uit advies over voeding en supplementen om tekorten aan te vullen. Daarnaast speelt beweging ook een belangrijke rol binnen de behandeling.

kPNI

kPNI staat voor klinische Psycho-Neuro-Immunologie[1], een jonge wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van de samenhang tussen de psyche (gedachtes en gevoelens), het zenuwstelsel en het immuunsysteem. PNI had eigenlijk net zo goed Psycho-Neuro-Endocrino-Socio-Musculo-Immunologie kunnen heten, aangezien alle systemen in het lichaam met elkaar samenwerken. Maar om het nog een beetje uitspreekbaar te houden noemen we het simpelweg PNI.  In de loop der jaren is deze wetenschap praktisch gemaakt, zodat we deze kennis in de praktijk kunnen gebruiken.[2] Vandaar het woord ‘klinisch’ voor de PNI.

PNI, Psycho-Neuro-Immunologie

kPNI is dus de praktische toepassing van de wetenschap die zich bezig houdt met de wisselwerking tussen alle verschillende systemen (o.a. de psyche, het zenuwstelsel, het hormonale stelsel, het immuunsysteem) en de invloed hiervan op de gezondheid.

Alles is met elkaar verbonden

De kPNI gaat er vanuit dat alle systemen met elkaar verbonden zijn en dat een verstoorde functie van het ene systeem gegarandeerd leidt tot een verstoring in andere systemen. Om erachter te komen waar de oorzaak van de klachten ligt is het belangrijk om alles in één geheel te bekijken. Ooit keken geneeskundigen op die manier naar klachten, maar na verloop van tijd zijn er in de reguliere geneeskunde specialisaties ontstaan (psycholoog, neuroloog, endocrinoloog, immunoloog, cardioloog etc.). Hierdoor zijn geneeskundigen expert op één gebied geworden en zijn zij niet meer in staat om het geheel te zien en de verbinding tussen alle systemen.

Dit heeft ertoe geleid dat men bijvoorbeeld bij een depressie alleen naar het hoofd (psyche) kijkt en niet naar de rest van het lichaam. Hierdoor is het bijna onmogelijk om de oorzaak van de depressie te achterhalen. Een depressie wordt namelijk niet altijd alleen door psychische factoren veroorzaakt. Vaak ontstaat een depressie als gevolg van ontsteking door een ‘lekkende darm’ en een verkeerde samenstelling van darmbacteriën. De darmen en hersenen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. In veel gevallen is een depressie eigenlijk een darmprobleem. En als je de darmfunctie herstelt vermindert of verdwijnt de depressiviteit.

Een ander voorbeeld is de ziekte van Hashimoto. Bij Hashimoto wordt de schildklier door het immuunsysteem aangevallen, waardoor schade ontstaat. Hierdoor neemt de schildklierfunctie af en wordt er minder schildklierhormoon geproduceerd. Uiteindelijk kan er een tekort aan schildklierhormoon ontstaan, waardoor klachten optreden. De reguliere oplossing is het aanvullen van schildklierhormoon. Verder wordt er niet naar gekeken waardoor het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Als je snapt hoe alles met elkaar verbonden is kun je erachter komen waardoor het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Het immuunsysteem wordt onder andere op een negatieve manier beïnvloed door voedingstekorten, chronische stress, blootstelling aan bepaalde voedingsmiddelen en gifstoffen, een verkeerde samenstelling van darmbacteriën en een ‘lekkende darm’. Het aanpakken van de oorzaak leidt tot een vermindering van klachten.

In de reguliere geneeskunde zijn specialisaties ontstaan, waarbij men naar slechts één deel van het lichaam kijkt. De kPNI heeft deze specialisaties weer teruggebracht naar één geheel, waarbij alles in samenhang wordt bekeken. Zo wordt er bij een depressie niet alleen naar de hersenen gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar de darmfunctie. Hierdoor komt de echte oorzaak van de klachten eerder aan het licht.

Onderstaande afbeelding geeft factoren weer die allemaal invloed op de gezondheid hebben.

factoren die gezondheid beïnvloeden

De evolutie als basis

De huidige mens is het product van miljoenen jaren evolutie. kPNI ziet de evolutionaire biologie als basis voor de ontwikkeling van diagnostische middelen en behandelingen. Geneeskunde is gebaseerd op biologie en dat is vervolgens weer gebaseerd op de evolutie. Zonder kennis van de evolutie is het onmogelijk om de oorzaak van ziekten effectief aan te pakken.

Energie is de drijfveer achter evolutie. Een tekort aan energie door een verstoorde energieverdeling binnen het lichaam speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van chronische klachten. Een tekort aan energie in een bepaald lichaamsdeel leidt namelijk tot een verminderde functie en klachten. Het herstellen van de energieverdeling in het lichaam speelt daarom een hoofdrol binnen de kPNI.

De echte oorzaak

Bij kPNI staat het opsporen van verstoorde werkingsmechanismen (lichaamsfuncties) centraal. Verstoorde werkingsmechanismen zijn namelijk de echte oorzaak van klachten. Als je deze verstoorde mechanismen hebt gevonden en die zo goed mogelijk oplost hoef je daarna niet meer jarenlang een behandeling te blijven volgen. Het probleem is dan namelijk (deels) opgelost en de klachten zullen daardoor verminderen of zelfs verdwijnen. Een kPNI behandeling is gericht op het oplossen van verstoorde werkingsmechanismen door middel van voeding, beweging, gedragstherapie en supplementen.

Om de oorzaak van de klachten te achterhalen wordt gebruik gemaakt van de volgende ‘tools’.

Tijdlijn (geschiedenis)

Tijdens het consult worden alle belangrijke gebeurtenissen in kaart gebracht. Van het heden tot aan de geboorte en zelfs de periode waarin jij nog in de buik van je moeder zat. Dit geeft inzicht in lichaamsfuncties die in de loop der tijd verstoord zijn geraakt (de zogenoemde werkingsmechanismen).

De ziektefilm

Op basis van de tijdlijn wordt de ziektefilm in kaart gebracht. Dit is een weergave van alle verstoorde werkingsmechanismen die uiteindelijk tot de ontwikkeling van de klachten hebben geleid.

Vijf componenten

Chronische klachten bestaan meestal uit de volgende vijf componenten:[3]

 1. Fysiologie (zichtbare deel van een ziekte: o.a. verstoorde bloedwaarden, huidveranderingen, spierspanning, bloeddruk, lichaamstemperatuur)
 2. Cognitief (gedachten)
 3. Emotioneel (emoties)
 4. Sociaal (sociale leven)
 5. Seksueel (seksuele leven)

Door het in kaart brengen van deze componenten komen we erachter op welke vlakken de grootste problemen zitten. Ook brengt het behandelmogelijkheden naar voren.

Bloedonderzoek en speekselonderzoek

Indien nodig/gewenst kan ik bloedonderzoek voor je aanvragen. Dit bepalen we samen tijdens het consult. Ik kan de o.a. volgende waarden aanvragen:

 • Ontstekingswaarden (hs-CRP, ferritine, urinezuur)
 • Cholesterol (totaal cholesterol, LDL, HDL, triglyceriden)
 • Schildklierfunctie (TSH, fT4, fT3, rT3, anti-TPO, anti-Tg, TSH-receptor antistoffen)
 • Nierfunctie (GFR, creatinine)
 • Leverfunctie (Gamma-GT, ALAT)
 • Pancreasfunctie (insuline, glucose, HOMA-index)
 • Vitamines (vitamine D, vitamine K, B6, foliumzuur, B12)
 • Mineralen (selenium, zink, ijzerstatus: ferritine, Hb)
 • Omega 3- en omega 6-vetzuren
 • Cortisol dagprofiel (in speeksel gemeten)

Een aantal dagen na aanvraag krijg je een pakketje met bloedbuisjes en een brief opgestuurd. In de brief staat bij welk officieel prikpunt (bij jou in de buurt) je bloed kunt laten prikken. Ongeveer 2 weken later krijg ik de uitslagen binnen. Deze ontvang je vervolgens via de mail met bijbehorend advies.

Deeplearning (begrijpen hoe het zit)

Bij een kPNI consult speelt deeplearning een belangrijke rol. Er wordt ruim de tijd genomen om met behulp van tekeningen tot in detail uit te leggen hoe lichaamsfuncties werken, waardoor zij verstoord worden en hoe je ze weer kunt herstellen. Dit is een belangrijk aspect van het consult, want als je snapt ‘hoe’ en ‘waarom’ functies verstoord raken en ‘hoe’ je ze weer kunt herstellen, kun je er iets aan doen. Ook zorgt het ervoor dat je gemakkelijker je gedrag kunt veranderen als je het ‘hoe’ en ‘waarom’ snapt.

Oplossingsgerichte behandeling

Het lichaam kan zichzelf genezen, maar dan heeft het wel de juiste middelen nodig. Denk hierbij  aan voedingsstoffen (vitamines, mineralen, vettenzuren, eiwitten), water, zonlicht, liefde, ontspanning, voldoende slaap, voldoende uitdagingen in het leven, een levensdoel, sociaal contact en fysiek contact. Door tekorten op deze gebieden op te lossen pak je de echte oorzaak van je klachten aan, waardoor klachten zullen verminderen of verdwijnen. Een kPNI behandeling richt zich dus op het oplossen van de oorzaak en niet simpelweg op het bestrijden van symptomen.

Orthomoleculair kPNI-therapeut (leefstijlgeneeskunde)

In mijn praktijk gebruik ik kennis uit zowel de orthomoleculaire geneeskunde als de kPNI. Mijn behandeling bestaat uit leefstijladviezen in combinatie met supplementen. Daarom zou je het ook wel leefstijlgeneeskunde kunnen noemen. Mijn behandeling is vooral geschikt voor mensen met chronische ziekten en vage klachten. Chronische gezondheidsproblemen worden namelijk bijna altijd door leefstijlfactoren veroorzaakt en in stand gehouden. Het veranderen van de leefstijl bied de oplossing. Door de juiste leefstijlaanpassingen door te voeren worden verstoorde functies (deels) opgelost en zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen, waardoor het leven weer een stuk prettiger wordt.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Tijdens het eerste consult neem ik ruim de tijd om samen met jou op zoek te gaan naar de oorzaak van jouw klachten. Dit gaat als volgt:

1. Tijdlijn

We brengen samen alle belangrijke gebeurtenissen in kaart. Van het heden tot aan de geboorte en zelfs tot de tijd dat je nog in de buik van je moeder zat. Want ook gebeurtenissen tijdens de zwangerschap je moeder (o.a. stress, voedingstekorten, roken) hebben invloed op jouw gezondheid later in het leven.

2. De ziektefilm

Na het in kaart brengen van de tijdlijn kijken we welke functies (werkingsmechanismen) er in de loop van de tijd verstoord zijn geraakt die uiteindelijk tot de klachten hebben geleid (de zogenoemde ziektefilm). Hierbij maak ik eventueel gebruik van (wetenschappelijke) vragenlijsten en bloedonderzoek.

3. Vijf componenten

Als we de tijdlijn en ziektefilm duidelijk in beeld hebben, brengen we indien nodig de vijf componenten (fysiologie, cognitief, emotioneel, sociaal en seksueel) in kaart. Hierdoor komen behandelmogelijkheden naar voren.

Wanneer bovenstaande voldoende in kaart is gebracht maken we samen een plan van aanpak om de verstoorde functies te herstellen. Hierbij houden we rekening met jouw persoonlijke situatie en met wat voor jou haalbaar is. Samen maken we een duidelijk stappenplan. Belangrijk is om te beseffen dat iedere kleine stap een stap richting een betere gezondheid is. Je hoeft dus niet per se direct radicaal te veranderen.

4. Bloed- en speekselonderzoek

Indien gewenst/nodig kan ik bloed en/of speekselonderzoek voor je aanvragen (zie hierboven welke waarden). Dit bepalen we samen tijdens het consult.

Wat krijg je?

Afhankelijk van jouw situatie en verstoorde functies krijg je advies over:

 • voeding (wat je beter wel en niet kunt eten; hoe je dat doet; wanneer je het best kunt eten; hoe vaak je het best kunt eten)
 • beweging (hoe je beweging als medicijn kunt inzetten)
 • stressreductie (welke bewezen ontspanningstechnieken jouw stress-systeem tot rust brengen)
 • supplementen (welke supplementen het herstel kunnen ondersteunen)
 • ademhalingstechnieken (hoe je ademhaling als medicijn kunt inzetten)

Daarnaast krijg je:

 • recepten
 • productvervangerslijst
 • voedingslijst met alle voeding die je kunt eten

Wat levert het je op?

Door de oorzaak van je klachten aan te pakken zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Hierdoor wordt het leven prettiger. Vaak zijn er meerdere mechanismen verstoord, die één voor één hersteld moeten worden. Dit betekent dat er meestal meerdere consulten nodig zijn. Wel merken veel mensen na één consult al positieve effecten zoals:

 • minder pijn
 • vermindering van vetmassa
 • betere bloedwaarden (bijvoorbeeld schildklierhormoon en antistoffen)
 • een betere nachtrust (beter inslapen en doorslapen)
 • meer energie
 • meer rust
 • een mooiere huid
 • betere haarkwaliteit
 • een betere spijsvertering (minder winderigheid, opgeblazenheid, betere structuur van ontlasting, minder last van brandend maagzuur en intoleranties)
 • betere mondgezondheid (geen bloedend tandvlees).

**Klik hier om een aantal succesverhalen van mijn patiënten te lezen.**

Voor wie is mijn behandeling geschikt?

In mijn praktijk gebruik ik leefstijl als medicijn. Dit betekent dat het veranderen van de leefstijl een belangrijke rol speelt binnen de behandeling. Mijn aanpak is geschikt voor mensen die de echte oorzaak van hun klachten willen aanpakken en daarvoor ook bereid zijn om hun leefstijl (stapsgewijs)  aan te passen. Hierbij kun je denken aan veranderingen in het voedingspatroon, bewegingspatroon en inspanningspatroon.

Mijn behandeling is met name geschikt voor chronische ziekten en vage klachten. Aandoeningen die ik vaak behandel zijn:

 • schildklierklachten (trage schildklier/snelle schildklier; Hashimoto/Graves)
 • chronische vermoeidheid
 • spijsverteringsproblemen (opgeblazen gevoel, buikpijn, winderigheid, slappe ontlasting, brandend maagzuur)
 • voedingsintoleranties
 • huidproblemen (o.a. eczeem en acné)
 • stress-gerelateerde klachten (o.a. burn-out)
 • slaapproblemen
 • stemmingsproblemen en depressiviteit
 • chronische ontstekingen
 • overgewicht

Mijn behandeling is geschikt voor jong en oud. In mijn praktijk behandel ik:

 • kinderen (peuters, kleuters)
 • tieners
 • volwassenen
 • ouderen

Voor wie is mijn behandeling minder geschikt?

Hoewel iedereen baat zou kunnen hebben bij mijn behandeling is het voor de ene persoon en aandoening meer geschikt dan voor de ander. Mijn behandeling heeft minder kans op succes bij mensen:

 • die niet hun leefstijl willen veranderen en alleen pillen willen slikken
 • die niet willen investeren in supplementen ter ondersteuning van de herstelcapaciteit
 • met zeer ernstige ziektebeelden zoals kanker en HIV

Hoeveel consulten zijn er nodig?

Meestal merken mensen na één consult al een positief effect, maar om chronische klachten goed aan te pakken en de oorzaak zo goed mogelijk op te lossen zijn vaak meerdere consulten nodig. Na ongeveer drie á vier consulten ben je al een heel eind. Meestal zitten er zes tot acht weken tussen de consulten.

Ben je klaar om aan de slag te gaan?

Als je er klaar voor bent kan ik jou helpen bij het opsporen van de oorzaak van jouw klachten. Samen kunnen we vervolgens een plan van aanpak maken. Een plan dat voor jou haalbaar is.

Interesse? Klik op onderstaande knop om direct een consult aan te vragen.

Consult aanvragen

Ik zal je zo snel mogelijk inplannen.

Eerst meer weten over mijn visie op leefstijl en klachten?

In mijn e-book ‘De basis van herstel en een goede gezondheid’ kun je uitgebreid lezen over mijn visie op leefstijl, gezondheid en klachten. Er staan meer dan 50 praktische tips in waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Je kunt het e-book hieronder gratis downloaden. Omdat ik deze informatie zo belangrijk vind en het voor iedereen beschikbaar moet zijn bied ik het gratis aan. Help jij mij met het verspreiden van deze waardevolle informatie? Ik zou het waarderen als je dit e-book of deze pagina  met jouw vrienden op Facebook en Linkedin wilt delen. Zo kunnen we samen meer bewustzijn rondom de kracht van leefstijl creëren.  Alvast bedankt!

De basis van herstel (incl. >50 tips)E-book

De basis van herstel (incl. >50 tips)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bronnen & aanvullende info
[1] Robert Ader (psycholoog), Nicholas Cohen (immunoloog) en David Felten (neurowetenschapper) waren de eerste wetenschappers die duidelijk maakten dat er interactie bestaat tussen de psyche, het zenuwstelsel en het immuunsysteem en zijn dan ook de grondleggers van de psycho-neuro-immunologie.
[2] Dr. Leo Pruimboom is de grondlegger van de kPNI.
[3] Dr. Leo Pruimboom & Daniel Reheis (2019). Word weer mens: de terugkeer van de homo sapiens.

Reacties op dit artikel

6 reacties
 • Avatar for Diana Stulemeijer
  Diana Stulemeijer Geplaatst op 25 apr 2019

  Ik zou heel graag een afspraak willen maken alleen is Hoorn voor mij te ver. Kent u iemand die deze zelfde behandelingen doet maar dan in Noord-Brabant?

  0x
  • Avatar for Ruud Rotteveel
   Ruud Rotteveel Geplaatst op 26 apr 2019

   Hoi Diana,

   Ik ken niemand rondom Noord-Brabant die op dezelfde manier als ik werkt. Mogelijk is een Skype consult iets? Dit doe ik vaker en werkt heel goed.

   1x
 • Avatar for Riekje
  Riekje Geplaatst op 24 mrt 2019

  Interessant.
  Helaas mis ik de galblaas en blindedarm.
  Dus dan behandel je niet begrijp ik?

  0x
  • Avatar for Ruud Rotteveel
   Ruud Rotteveel Geplaatst op 24 mrt 2019

   Hoi Riekje,

   De klachten die ik noem behandel ik het meest. Soms behandel ik ook andere klachten. Maar met een galblaas of blinde darm kan ik op dit moment niets.

   0x
 • Avatar for margriet
  margriet Geplaatst op 31 mei 2019

  Hoi ik heb Hashimoto en nog wat andere dingen, ik mis ook mijn galblaas kan je me dan niet helpen.

  Groet Margriet

  0x

Plaats een reactie op dit artikel

Reageer

Gerelateerd

Categorieën