beweging-en-sporten-met-een-trage-schildklier-en-hashimoto-1

Beweging en sporten met een trage schildklier en Hashimoto (inclusief tips)

Avatar for Ruud Rotteveel MSc.
Ruud Rotteveel MSc Expert schildklier & auto-immuunziekten

Inhoud van deze blog

  Een trage schildklier wordt in ongeveer 90 procent van de gevallen veroorzaakt door de auto-immuun schildklierziekte Hashimoto. Bij deze aandoening heeft men vaak last van chronische vermoeidheid en spierklachten zoals spierpijn, spierverzuring, spierzwakte, stijfheid en spierkrampen. Dit maakt bewegen en sporten een uitdaging. Toch is het belangrijk om het voldoende te doen. Juist als je een chronische aandoening hebt. In dit artikel lees je waarom en leer je alles over bewegen en sporten met een trage schildklier en de ziekte van Hashimoto. Maar laten we eerst eens kijken naar hoe een trage schildklier ‘beweegproblemen’ veroorzaakt, voordat we verder gaan naar het nut van bewegen en de bewegingsadviezen.

  De invloed van een trage schildklier op bewegen en sporten

  Het schildklierhormoon beïnvloed iedere lichaamscel, waaronder de hartcellen, longcellen en spiercellen. Maar ook de werking en aanmaak van mitochondria. Allen spelen een belangrijke rol binnen de energiehuishouding en de bewegingscapaciteit. Een tekort aan schildklierhormoon heeft een negatieve impact op het aantal mitochondria, de werking van het hart- en vaatstelsel, de longfunctie en de spieren. Hierdoor ervaren veel mensen met een trage schildklier en Hashimoto chronische vermoeidheid, spierklachten en daardoor problemen met bewegen en sporten. Laten we dit eens in detail bekijken.

  Een trage schildklier leidt tot een afname van mitochondria

  Bij een tekort aan schildklierhormoon, of een verminderde werking daarvan, neemt het aantal mitochondria af. Dit zijn de energiefabriekjes die zich in de cel bevinden. Ze bevinden zich onder andere in de spieren en in de hersenen. Er is voldoende schildklierhormoon nodig om de mitochondriën goed te laten werken en om er voldoende aan te kunnen maken. Bij een tekort aan schildklierhormoon, of bij een verminderde werking ervan (door bijvoorbeeld chronische ontsteking), neemt de werking en het aantal mitochondriën af. Hierdoor kun je minder goed energie aanmaken, waardoor je sneller vermoeid en verzuurd raakt tijdens fysieke inspanningen.

  Hoe beïnvloed een trage schildklier het hart- en vaatstelsel?

  Schildklierhormonen zorgen ervoor dat het hart snel en krachtig genoeg kan samentrekken, waardoor het bloed goed door het lichaam wordt gepompt. Bij een tekort aan schildklierhormoon is dit niet het geval. Een trage schildklier leidt daardoor tot een trage hartslag en een verminderde doorbloeding. Dit heeft gevolgen voor het energieniveau en de bewegingscapaciteit.

  Bloed vervoert zuurstof en brandstoffen, zoals vetten en suikers. Zowel de zuurstof als de brandstoffen zijn nodig om energie te produceren. Als mensen met een trage schildklier bewegen, dan is de doorbloeding van de ingespannen spieren minder. Zowel de verminderde doorbloeding als de verminderde capaciteit om vet af te kunnen breken, zorgt ervoor dat de aanvoer van vetten (energie) naar de inspannende spieren minder wordt. Dit zorgt ervoor dat de spieren tijdens het bewegen meer afhankelijk zijn van de suikervoorraden, die in de spieren liggen opgeslagen (glycogeen). Je ziet dan ook dat deze suikervoorraden sneller uitgeput raken tijdens het bewegen met een trage schildklier. Als logisch gevolg word je dan sneller moe.[1]

  Wat is het effect van een trage schildklier op de longfunctie?

  Een trage schildklier leidt tot veranderingen in de longen. Het longvolume daalt en de uitwisseling van zuurstof en CO2 tussen de longen en het bloed vermindert. Daarnaast neemt de kracht van de ademhalingsspieren af en wordt de aansturing van de ademhaling tijdens en na fysieke inspanning verstoord.[2]

  Wat is de invloed van een vertraagde schildklier de spieren?

  Je wordt geboren met grofweg twee type spieren, namelijk met type 1 en type 2 spieren. Type 1 spieren zijn langzaam en dun, zoals bij een marathonloper. Daarentegen zijn type 2 spieren snel, krachtig en dik, zoals bij sprinters en krachtsporters. De verhouding tussen deze twee spiertypen verschilt per persoon en is deels te beïnvloeden met training. Type 1 spieren kun je trainen met wandelen en duursporten, zoals hardlopen, zwemmen en fietsen. Terwijl je type 2 spieren traint met krachttraining en sprinten.

  Bij een trage schildklier nemen de type 1 spiervezels in verhouding toe, terwijl de type 2 spiervezels in verhouding afnemen. Je verandert op het niveau van je spieren dus van een sprinter en krachtsporter naar een marathonloper. Dit betekent dat je meer langzame en dunne spieren krijgt, terwijl je snelle, krachtige en dikke spiervezels in verhouding afnemen. In de praktijk komt dit erop neer dat je kracht verliest.

  De veranderingen, die in de spieren plaatsvinden, kunnen tot de eerdergenoemde spierklachten leiden. Na een goede instelling met schildkliermedicatie herstelt de verhouding tussen type 1 en type 2 spiervezels zich, maar dit herstelproces kan lang duren en is niet altijd volledig. In hoeverre deze verhouding hersteld kan worden is afhankelijk van hoe ernstig en hoe lang het tekort aan schildklierhormoon is geweest.[3], [4]

  Genoeg over de negatieve effecten van een trage schildklier op de mitochondriën, het hart- en vaatstelsel, de longen en de spieren. Laten we eens kijken naar het nut van bewegen bij een trage schildklier en Hashimoto.

  Waarom is bewegen en sporten zo belangrijk?

  De meeste mensen in ons land bewegen veel te weinig. Ongeveer 53 procent van de Nederlanders ouder dan vier jaar voldoet niet aan de bewegingsrichtlijnen.[5] Onder mensen met chronische aandoeningen is dit percentage nóg hoger. De veranderingen in het hart- en vaatstelsel, de longfunctie en de spieren zorgen bij veel mensen voor problemen met bewegen, waardoor men ontmoedigt raakt. Dit kan tot bewegingsarmoede en een verminderde fitheid en levenskwaliteit leiden.[6]

  Bewegen en sporten verbetert de fitheid en levenskwaliteit van mensen met een trage schildklier en Hashimoto.[7] Daarom is het belangrijk om regelmatig te bewegen, ondanks het misschien moeizaam gaat. Op de langere termijn zul je er baat bij hebben.

  Beweging en evolutie

  Mensen horen veel te bewegen. Gedurende de evolutie heeft de mens altijd veel bewogen, hoewel dit vaak het gevolg van noodzaak was en niet uit vrije wil. Onze voorouders waren jager-verzamelaars, die in een omgeving leefde waar veel beweging noodzakelijk was. Om te overleven moesten zij namelijk voedsel verzamelen, onderdak bouwen en vluchten voor gevaarlijke dieren. Dit heeft ertoe geleid dat de mens is aangepast op een levensstijl met veel beweging. In een eerder geschreven artikel lees je hoe hun bewegingspatroon eruitzag.

  Jager-verzamelaars waren relatief gezond. Ook de huidige jager-verzamelaars zijn relatief gezond en zijn veel fitter dan de westerse mens. Ze hebben nauwelijks last van chronische aandoeningen, in tegenstelling tot de westerse mens. In de huidige maatschappij is beweging niet meer zo noodzakelijk. Het gevolg is inactiviteit en een verminderde fitheid. Daarnaast heeft de westerse inactieve mens een groot deel van zijn of haar leven last van chronische klachten.

  Voldoende beweging is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Hieronder staan een aantal gezondheidsvoordelen van bewegen en sporten op een rij:[8]

  • Minder risico op vroegtijdig overlijden
  • Minder risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker (o.a. darm- en borstkankers)
  • Verlaagt de bloeddruk
  • Verbetert de samenstelling van bloedvetten (triglyceriden en cholesterol)
  • Vermindert ontsteking (CRP)
  • Vermindert insulineresistentie (ongevoeligheid voor het hormoon insuline) en verbetert daardoor de bloedsuikerregulatie en het energieniveau
  • Stimuleert afvallen en het behoud van een gezond gewicht
  • Houdt bot- en spiermassa in stand (hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dit is) en vermindert daardoor het risico op vallen (en botbreuken)
  • Vermindert angst en depressie
  • Verbetert hersenfuncties en vermindert risico op dementie
  • Verhoogt het energieniveau, welbevinden en de kwaliteit van leven

  Kortom: beweging is een krachtig ‘medicijn’. Er is geen enkel medicijn of supplement dat zo’n breed werkingsgebied heeft. En het mooie is: het is hoeft niets te kosten.

  Voldoende bewegen en sporten is dus belangrijk, maar hoeveel moet je bewegen en welke bewegingsvorm is het best? Lees snel verder voor het antwoord op deze vragen.

  Hoe kun je het best bewegen en sporten met een trage schildklier en Hashimoto?

  Allereerst gelden er een aantal algemene beweegrichtlijnen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld. Ook is er specifiek bewegingsadvies voor mensen met een trage schildklier en Hashimoto, maar laten we eerst eens dieper op de algemene beweegrichtlijnen ingaan.

  Algemene beweegrichtlijnen

  Voor volwassenen, ouderen en kinderen heeft de Gezondheidsraad onderstaande algemene bewegingsadviezen opgesteld.

  Volwassenen en ouderen:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten (2,5 uur) per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende (belasting met eigen lichaamsgewicht) activiteiten. Aan ouderen wordt geadviseerd om dit te combineren met balansoefeningen.

  Kinderen van vier tot en achttien jaar:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende (belasting met eigen lichaamsgewicht) activiteiten.

  Langdurig stilzitten is zeer schadelijk voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om zitonderbrekingen toe te passen.

  Zitonderbrekingen

  Tegenwoordig zitten de meeste mensen te veel. Langdurig stilzitten is in verband gebracht met een verhoogd risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten. Ook is er een verband met obesitas, metabool syndroom, depressie, een verminderde hersenfunctie en een verhoogde bloeddruk.[9], [10] Het lijkt erop dat langdurig stilzitten net zo schadelijk is voor de gezondheid als roken. Daarom is het niet alleen belangrijk dat je meer gaat bewegen, maar ook dat je het langdurig stilzitten onderbreekt. Dit kan met korte zitonderbrekingen, waarbij je opstaat en even gaat bewegen. Het is belangrijk dat er tijdens een zitonderbreking bewogen wordt, want een zitonderbreking waarbij je alleen gaat staan heeft niet of nauwelijks effect.[11]

  Uit onderzoek blijkt dat een actieve zitonderbreking van één minuut al positieve effecten kan hebben.[12], [13] Korte periodes van lichte beweging hebben een positief effect op de vetopslag, de bloedsuikerbalans (o.a. door vermindering van insulineresistentie), het energieniveau en de hersenfunctie.[14] , [15], [16] Dit geldt voor zitonderbrekingen die iedere 20 à 30 minuten plaatsvinden en waarbij je één à twee minuten licht beweegt, zoals wandelen. Het toepassen van dit soort zitonderbrekingen lijkt effectiever te zijn dan een wandeling van 30 minuten achter elkaar.[17], [18]

  De optimale duur, frequentie en intensiteit van een zitonderbreking is waarschijnlijk afhankelijk van het individu en met name van het gebruikelijke niveau van fysieke activiteit van deze persoon.[19] Dit betekent dat de zitonderbrekingen van een sportieve 30-jarige vrouw een hogere frequentie, intensiteit en een langere duur zouden moeten hebben dan de zitonderbrekingen van een 55-jarige inactieve vrouw.

  Genoeg over zitonderbrekingen. Laten we naar het specifieke beweegadvies voor een trage schildklier en Hashimoto gaan.

  Beweging en sporten met een trage schildklierfunctie en Hashimoto

  Zowel cardiotraining als krachttraining hebben positieve effecten. Cardiotraining, ook wel duursport genoemd, heeft als doel om de conditie te verbeteren. Onder cardio vallen bewegingsvormen die niet explosief zijn en die langdurig uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere fietsen, zwemmen, roeien en hardlopen. Cardiotraining blijkt de levenskwaliteit van mensen met subklinische hypothyreoïdie te verbeteren.[20] Dit is een situatie waarbij de TSH verhoogd is, maar de FT4 normaal.

  Het is dus goed om aan cardiotraining te doen, maar krachttraining en sprinten is nóg effectiever. Bij een trage schildklier en Hashimoto is er namelijk een toename van type 1 spieren (cardiospieren) en een afname van type 2 spieren (kracht- en sprintspieren). Omdat de dikke, snelle en krachtige type 2 spieren in verhouding zijn afgenomen, is het goed om juist deze trainen.[21], [22] Op die manier kun je ze weer laten toenemen. Je kunt type 2 spieren trainen met explosieve bewegingen, krachttraining en sprinttraining.

  Veranderingen in de spieren (type 1 en 2) bij een trage schildklier en de ziekte van Hashimoto.

  Let erop dat je schildkliermedicatie wel goed is ingesteld als je wilt gaan sporten, want anders zal het sporten niet of nauwelijks effect hebben. Het effect van schildklierhormoon op de spieren is namelijk veel groter dan het effect van training op de spieren. Daarom moet je er eerst voor zorgen dat je schildklierwaarden (TSH, FT4 en FT3) goed zijn.

  Als je enthousiast bent, kun je in de valkuil van overtraining trappen. Dit is niet bevorderlijk voor je welzijn en herstel. Hieronder lees je hoe je overtraining herkent en hoe je het voorkomt.

  Herken en voorkom overtraining

  Wanneer je te hard of te vaak hebt getraind, kun je dat merken aan extreme uitputting. Zeker als deze uitputting dagenlang duurt en je veel tijd nodig hebt om te herstellen van bijvoorbeeld spierpijn. Normaal gesproken hoort de spierpijn na twee dagen af te nemen. Als dit niet het geval is, dan ben je waarschijnlijk overtraind.

  Je kunt de kans op overtraining verkleinen door:

  • De frequentie, duur en intensiteit van sport en beweging langzaam op de bouwen.
  • Goed naar je lichaam te leren luisteren en je niet op te laten jutten door anderen.
  • Te beginnen met een warming-up.
  • Voldoende hersteldagen in te plannen.
  • Voldoende te slapen (10 uur slapen is geen overbodige luxe bij auto-immuunziekten zoals Hashimoto!!). Klik hier voor tips om beter te slapen.

  Verder kun je het herstel bevorderen door gezond te eten:

  • Veel groente en fruit (in totaal 500-1000 gram per dag) voor antioxidanten. Kies bij voorkeur voor biologische groente en fruit, aangezien dat meer antioxidanten bevat.
  • Eet minimaal eenmaal per week vette vis, maar liever vaker. Vette vis bevat de omega 3-vetzuren EPA en DHA, die een ontstekingsremmend effect hebben. Als je liever geen vis eet, of als je het weinig eet, neem dan een omega 3-supplement als aanvulling. In een eerder geschreven artikel lees je wat de kenmerken van een goed omega 3-supplement zijn.
  • Eet voldoende eiwitrijke voeding zoals vis, gevogelte, vlees, eieren, paddenstoelen, noten en zaden. Zuivelproducten en peulvruchten, zoals soja, zijn ook rijk aan eiwit, maar bij veel mensen met Hashimoto veroorzaken deze voedingsmiddelen klachten.

  Kortom

  Mensen met een trage schildklier en Hashimoto ervaren vaak problemen met bewegen en sporten door chronische vermoeidheid en spierklachten. Dit komt onder andere door veranderingen in de mitochondria, het hart- en vaatstelsel, de longfunctie en de spieren. Deze veranderingen maken bewegen en sporten een uitdaging. Toch is het belangrijk om voldoende te bewegen, aangezien dit de fitheid en kwaliteit van leven kan verbeteren. Omdat de dikke, snelle en krachtige type 2 spieren in verhouding zijn afgenomen, is het aan te raden om juist deze spieren te trainen. Dit kan door middel van explosieve beweging, krachttraining en sprinttraining. Voordat je met sporten begint, is het belangrijk dat je schildkliermedicatie goed is ingesteld. Anders zul je niet of nauwelijks positieve effecten merken. Luister goed naar je lichaam en voorkom overtraining, want daar heb je niets aan.

  Gratis E-mailcursus Trage Schildklier

  Leer hoe je restklachten bij een trage schildklier kunt verminderen. De cursus bestaat uit 12 lessen (mails). Iedere dag ontvang je een nieuwe les in je mailbox.

  Inhoud e-mailcursus:

  • Introductie e-mailcursus
  • Les 1: Hoe weet je of je Hashimoto hebt?
  • Les 2: Schildkliermedicatie
  • Les 3: Ontspanning
  • Les 4: Slaap
  • Les 5: Beweging
  • Les 6: Voeding
  • Les 7: Hormoonverstorende chemicaliën
  • Les 8: Ziekteverwekkers
  • Les 9: Supplementen
  • Les 10: Mindset
  • Les 11: Hoe ik jou verder kan helpen

  Schrijf je nu tijdelijk gratis in.

  Gratis e-mailcursus

  Restklachten trage schildklier verminderen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Je kunt je op ieder gewenst moment zelf afmelden voor onze mails. Dit kan onderaan iedere mail die je ontvangt. 

  Klik hier om de bronnen te zien
  [1] McAllister, R. M., Delp, M. D., & Laughlin, M. H. (1995). Thyroid status and exercise tolerance. Sports Medicine, 20(3), 189-198.
  [2] Lankhaar et al. (2014). Onbegrepen beweegklachten bij behandelde hypothyreoïdie. Modern Medicine, 2014, nr. 9.
  [3] https://www.sportzorg.nl/chronische-aandoeningen/schildklieraandoeningen#collapse579
  [4] Duyff, R. F., Van den Bosch, J., Laman, D. M., van Loon, B. J. P., & Linssen, W. H. (2000). Neuromuscular findings in thyroid dysfunction: a prospective clinical and electrodiagnostic study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 68(6), 750-755.
  [5] https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sport-en-bewegen/cijfers-context/huidige-situatie#node-beweegrichtlijnen
  [6] Lankhaar et al. (2014). Onbegrepen beweegklachten bij behandelde hypothyreoïdie. Modern Medicine, 2014, nr. 9.
  [7] Lankhaar et al. (2014). Onbegrepen beweegklachten bij behandelde hypothyreoïdie. Modern Medicine, 2014, nr. 9.
  [8] Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., … & Swain, D. P. (2011). American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine and science in sports and exercise, 43(7), 1334-1359.
  [9] Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., … & Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334-1359.
  [10] Carter, S. E., Draijer, R., Holder, S. M., Brown, L., Thijssen, D. H., & Hopkins, N. D. (2018). Regular walking breaks prevent the decline in cerebral blood flow associated with prolonged sitting. Journal of Applied Physiology, 125(3), 790-798.
  [11] Bailey, D. P., & Locke, C. D. (2015). Breaking up prolonged sitting with light-intensity walking improves postprandial glycemia, but breaking up sitting with standing does not. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(3), 294-298.
  [12] Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., … & Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334-1359.
  [13] Healy, G. N., Dunstan, D. W., Salmon, J., Cerin, E., Shaw, J. E., Zimmet, P. Z., & Owen, N. (2008). Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk. Diabetes care, 31(4), 661-666.
  [14] Chastin, S. F., Egerton, T., Leask, C., & Stamatakis, E. (2015). Meta?analysis of the relationship between breaks in sedentary behavior and cardiometabolic health. Obesity, 23(9), 1800-1810.
  [15] Carter, S. E., Draijer, R., Holder, S. M., Brown, L., Thijssen, D. H., & Hopkins, N. D. (2018). Regular walking breaks prevent the decline in cerebral blood flow associated with prolonged sitting. Journal of Applied Physiology, 125(3), 790-798.
  [16] Mazzoli, E., Koorts, H., Salmon, J., Pesce, C., May, T., Teo, W. P., & Barnett, L. M. (2019). Feasibility of breaking up sitting time in mainstream and special schools with a cognitively challenging motor task. Journal of sport and health science, 8(2), 137-148.
  [17] Dunstan, D. W., Kingwell, B. A., Larsen, R., Healy, G. N., Cerin, E., Hamilton, M. T., … & Owen, N. (2012). Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and insulin responses. Diabetes care, 35(5), 976-983.
  [18] Peddie, M. C., Bone, J. L., Rehrer, N. J., Skeaff, C. M., Gray, A. R., & Perry, T. L. (2013). Breaking prolonged sitting reduces postprandial glycemia in healthy, normal-weight adults: a randomized crossover trial–. The American journal of clinical nutrition, 98(2), 358-366.
  [19] Benatti, F. B., & Ried-Larsen, M. (2015). The effects of breaking up prolonged sitting time: a review of experimental studies. Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(10), 2053-2061.
  [20] Werneck, F. Z., Coelho, E. F., Almas, S. P., Garcia, M. M. D. N., Bonfante, H. L. M., Lima, J. R. P. D., … & Vaisman, M. (2018). Exercise training improves quality of life in women with subclinical hypothyroidism: a randomized clinical trial. Archives of endocrinology and metabolism, 62(5), 530-536.
  [21] https://www.sportzorg.nl/chronische-aandoeningen/schildklieraandoeningen#collapse579
  [22] Jessica Gal Sportartsen (2014). Patiëntfolder: schildklieraandoeningen en sport.
  Deel deze blog via

  Reacties op deze blog

  1. avatar

   Jolie

   Dank voor dit artikel. Eindelijk vallen een aantal puzzelstukjes op zijn plaats. Vermoedelijk heb ik een traagwerkende schildklier. Ik heb binnenkort een huisartsbezoek gepland staan om hiernaar te laten kijken. Ik herken mezelf in een heleboel punten die ik in het artikel lees.
   Tot een paar jaar terug was ik goed fit en had ik veel energie. Ik sportte 3 keer per week. Door te sporten voelde ik me langdurig fit en bouwde ik merkbaar een goede conditie op.
   Nu merk ik dat wanneer ik heb gesport, het sporten mij meer vermoeit. Normaliter zou sporten qua fitheidopbrengst duurzaam moeten werken als een volkorenboterham. Bij mij werkt sporten nu meer als een Snicker. Ik heb kortdurend even snelle energie. En daarna zakt het weer in en kom ik bijna niet van de bank af (wat ik wel doe want ik blijf bewegen). Het opbouwen van conditie gaat echt zeer en zeer moeizaam. Het lukt beetje bij beetje en dan moet ik niet ziek worden, want dan ben ik weer terug bij af. Zo sukkel ik al 2 jaar door. Het blijven sporten en bewegen is voor mij momenteel heel belangrijk. De sport die ik nu beoefen is een sport waarbij je zelf de intensiteit kunt bepalen, zeer afwisselend is en in groepsverband is. In 2 jaar tijd heb ik een “aardig” intensiteits- en frequentieniveau (ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ik blijf een perfectionist) weten op te bouwen waarbij ik mijn conditie redelijk stabiel kan houden. Ik verwacht niet (meer) dat ik een hogere conditie (die ik tot 3 jaar terug had) kan opbouwen. Dit vanwege de enorme vermoeidheid na het sporten. Ik accepteer mijn situatie zoals die nu is.
   Wel hoop ik van harte dat ik hiermee door mag blijven gaan zodat ik dit niveau in stand kan houden. Dat zou heel mooi zijn.

  2. avatar

   Ronald

   Blog is super,

   ik heb een vergaande schildklier en ik wil ooit meedoen met een fitness wedstrijd.
   Maar mijn Spiermassa blijft hangen, maar u weet ik waar het door kan komen en wat ik er aan moet doen. zelf sport ik 5 dagen per week en ik doe dan aan krachttraining voor spiermassa. Dus ik hoop dat mijn doelstelling ga halen. Misschien kunt u mij wat extra informatie geven van wat ik zou moeten kunnen doen om mijn spiermassa omhoog te krijgen train vaak met een maat van mij die personal trainer is. Maar misschien heeft u nog wat extra informatie voor mij.

   Alvast bedankt.
   Met vriendelijke groet,
   Ronald Sijtsma

   • avatar

    Ruud Rotteveel MSc. Auteur

    Ronald, naast trainen is het belangrijk dat je goed herstelt. Voor spieropbouw is het dan ook essentieel om voldoende te slapen (7-9 uur) en om voldoende eiwitten te eten (1,4-1,8 gram per kg lichaamsgewicht per dag). Verder is het ook belangrijk om net iets meer calorieën te eten dan je nodig hebt om op gewicht te blijven. Succes!

  3. avatar

   Angelique

   Heel erg bedankt voor dit artikel! Ik wilde dat ik deze info jaren eerder had gehad. Over de mitochondriën de 2 soorten spieren en energie. Voor het eerst lees ik nu pas waar ik al die 10 tot 12 jaar mee kamp. Wat ik voel maar waar niemand het met mij over heeft gehad! En wat ZO.moeilijk uit te leggen, te omschrijven is aan een ander die het niet voelt. De enorme uitputting van bijna niets, het zeer slecht verstellen, het vreselijk verzuurde en zwakke gevoel dat ik steeds heb wat totaal niet hetzelfde is als ‘gewoon moe ‘zijn. Dat is niet over als je even gaat zitten! Vaak is zitten al een opgave en om te herstellen moet ik eerder volledig plat dan zitten met mijn armen als stokken onder me of hangend aan een tafelblad. Sport en bewegen was mijn leven…zo verdrietig. Mijn spierkracht is Zo vreselijk afgenomen en mijn lijf ziet er zo anders uit. Als ik mijn kleine neefje of mocht je op wil tillen om eens rond te zwieren loop ik al leeg. Als ik een krukje laat staan stoel wil vertillen moet het uit mijn tenen komen kom ik kracht te kort en merk ik het ook aan mijn hart en ademhaling alsof ik te kort kom. En toch train ik juist al ben ik tijd moe. En zeer regelmatig. Maar het gaat ZO zwaar is Zo minder leuk en zo’n andere dan de sporten die ik altijd graag deed en waar ik van opbloeiende dat kan allang niet meer. Tranen in mijn ogen 2x bij het lezen. Van herkenning van blij met eindelijk verklaringen maar ook tranen als ik lees dat ik blijkbaar praktisch aldoor overtraind ben terwijl ik wat probeer te winnen en op te bouwen aan kracht en belastbaarheid hiermee. Ik doe het zo serieus en gecontroleerd en gedisciplineerd steek er zo veel moeite energie en tijd in om maar beter te worden. Voor en piepbeetje meer kracht en vorm maar ben steeds zo uitgeteld erna. Ik begrijp ook niet dat mijn conditie niet vooruitgaat. Eigenlijk voelt het alsof het mijn hart en longen zijn die mracht te kort komen en mijn conditie ok is. Maar hart en longen blijken in orde..toch moet ik steeds bijhappen en zuchten om 1 of andere reden. Als ik en hoogje op fiets ben ik een slak. Voorheen ging ik op mijn hardst. Altijd grenzen verleggen. Hoezeer ik dat nu ook probeer..het helpt zo weinig,al die jaren al. Mijn leven bestaat alleen maar uit training of oefening om beter te worden en idioot lang, wel een week soms langer, herstellen. Eigenlijk ben ik meestal niet hersteld voor het volgende zich aan dient. Altijd moet ik keuzes maken wat ik op en dag doe en moet ik dingen als boodschappen of de was of huishouden opschuiven en opschuiven. Laat staan en vriendin zien. Maar ja mijn waarden zijn tijd goed dus je tot maar door. En verder uit medicatie en supplementen en aan dieet houden. En zeer veel geld kwijt aan alternatieve onderzoeken en behandelingen enz dat ik bij de voedselbank a aangewezen ben nu. Omdat ik bij reguliere zorg niet verder kom.
   Ik heb dit artikel ook met mijn ouders gelezen en die vonden het heel helder en begrijpelijk voor het eerst. Ik ook. Mijn concentratie is niet heel goed ondanks veel leg en denkpuzzels. Dringt niet goed door. Zeker lastige termen niet en ik ben-zoals met alles trouwens-langzaam in lezen geworden. Erg langzaam. En ik zou graag boeken verslinden en ook info als een spons opzuigen. Helaas. Maar ik ben erg blij met het artikel en mijn ouders ook hebben het ook op hun telefoon opgeslagen en ze wil het uitprinten. Ik bewaar het en ga het zeker nog meer delen. Triest dat geen arts me dit vertellen kon in AL die jaren! Dat je alleen medicatie krijgt en totaal niet weet welke klachten er komen en bij Hashimoto horen en hoe dat komt. Wat Hashimoto in houdt. HELEMAAL NIETS! Alsof de pillen alles weer zouden verhelpen en je gewoon verder kan. TOTAAL niet. Mijn leven is in geen enkel opzicht meer hetzelfde en heb totaal niet kunnen bereiken wat ik hoopte heb juist het een na het ander los moeten laten op moeten geven en ben met 43 jaar nog altijd alleen en zonder gezin en zonder werk.
   Heel goed dat er eindelijk gedegen uitgebreid onderzoek gaat komen naar waarom zoveel mensen met ‘rest’klachten(een restje kan ik het niet noemen het is een hele waslijst..ook wisselende stemmingen,traagheid,kouwelijkheid,zeer droge huid,blepharitis enz enz)blijven zitten. Ik heb gevraagd of ik me kan aanmelden bij Erasmus voor het onderzoek deel te nemen. Maar ik heb na 2 kan nog geen reactie gehoord.
   Gelukkig dat jij er bent als bron van informatie en inzichten en begrip! Dankjewel! Ik kijk uit naar je mail over wat wel en niet goed zou zijn. Al heb ik mijn voeding al giga aangepast alleen al omdat uit (zoveelste dure)onderzoek vorig jaar kwam dat ik op el 40 dingen met een ontstekingsreactie reageer en mijn darmwand ontstoken was en lekkende darm had. En glutenn en zuivel al in 2015 volledig gestopt voor Hashimoto maar geen verbetering.
   Mijn excuses voor de lap tekst. Nogmaals heel erg bedankt voor wat je doet en deelt!! Groetjes, Angelique

   • avatar

    Ruud Rotteveel Auteur

    Hoi Angelique, bedankt voor het delen van jouw ervaring en dankbaarheid. Mooi dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leveren en dat doe ik graag. Fijn dat je het artikel wilt delen met anderen. Hopelijk kom je aan de hand van dit soort informatie steeds een stapje verder. Groeten, Ruud

  Plaats een reactie op deze blog

  Geef hieronder jouw reactie. Je e-mailadres wordt niet getoond.
  Vereiste velden zijn gemarkeerd met: *

  Download

  AIP dieet voedingslijst

  Met deze lijst kun je direct zelfstandig aan de slag.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Wat anderen zeggen

  Mooie complete workshop, van klachten en symptomen , diagnose medicatie tot leefstijl verbetering! Heb jij en ben je partner van iemand met schildklier problemen is deze workshop een super fijne aanvulling op/naar een gezonde leefstijl! Als leefstijl coach ook mooie nieuw inzichten... Lees verder
  AV
  Alina Visser 14 oktober 2023
  Meegedaan aan het AIP dieet van Revolutionair gezond. Je krijgt ontzettend veel informatie+video's in het programma. Informatie die ik nooit heb gekregen van de huisarts. Ruud heeft ontzettend veel kennis in huis en geen vraag is hem te gek. Eerst twijfelde ik... Lees verder
  s
  st33phi 20 september 2023
  Beste Ruud, Dank voor je programma en je inzet. Bij mij werkt het, eindelijk geen buikpijn meer, goed slapen. Het vele werk i.v.m. het klaarmaken van de maaltijden heb ik er graag voor over, bovendien eet ik nog steeds erg lekker. Ben... Lees verder
  HV
  Han Veelders 24 augustus 2023
  Ik ben met het AIP dieet begonnen vanwege darmklachten en huidklachten. Na anderhalve maand waren mijn klachten bijna helemaal verdwenen. Inmiddels ben ik bezig met de herintroductie en hoop ik erachter te komen welke voeding het beste kan vermijden.
  MD
  Marit Duits 20 juli 2023
  Het programma Revolutionair Gezond heeft me veel gebracht. Door het eliminatiedieet heb ik ontdekt op welke specifieke voeding mijn lichaam heftig reageert. Nu ik dit weet en deze voeding vermijdt, zijn mijn stofwisseling en nachtrust onvoorstelbaar verbeterd. Ik kan het vsn harte... Lees verder
  AH
  Alice Hendriks 8 mei 2023